پکیج 1: هایلایت فویلی موهای کوتاه (بلندی مو تا گردن) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 7,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 3,500
منقضی شده است خرید: 40 جی کارت

پکیج 2: هایلایت فویلی موهای متوسط (بلندی مو تا شانه) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 9,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 4,500
منقضی شده است خرید: 4 جی کارت

پکیج 3: هایلایت فویلی موهای بلند (بلندی مو تا کمر) در زیبایی رز سرخ
ارزش: 12,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 6,000
منقضی شده است خرید: 17 جی کارت