پکیج 1: انواع مدل های کوپ و کوتاهی حرفه ای مو در زیبایی رز سرخ
ارزش: 30,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 12,000
منقضی شده است خرید: 19 جی کارت

پکیج 2: اصلاح صورت و قرینه سازی تخصصی ابرو در زیبایی رز سرخ
ارزش: 20,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 7,950
منقضی شده است خرید: 42 جی کارت