صبحانه ای لذیذ و خاطره انگیز در کافه رستوران الف (شعبه 1 : صیاد شیرازی)
ارزش: 17,000 | تخفیف: 41% | پرداخت: 9,950
منقضی شده است خرید: 33 جی کارت

صبحانه ای لذیذ و خاطره انگیز در کافه رستوران الف (شعبه 2 : کوثر)
ارزش: 17,000 | تخفیف: 41% | پرداخت: 9,950
منقضی شده است خرید: 0 جی کارت