پکیج 1: هایلایت فویلی موهای متوسط (بلندی مو تا شانه) در زیبایی سلاطین
ارزش: 8,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 3,920
منقضی شده است خرید: 24 جی کارت

پکیج 2: هایلایت فویلی موهای بلند در زیبایی سلاطین
ارزش: 10,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 4,900
منقضی شده است خرید: 50 جی کارت