پکیج 2 : برگزاری میهمانی در سالن VIP منحصر بفرد رستوران لوکس فرنگی ماه سبز
ارزش: 26,000 | تخفیف: 50% | پرداخت: 13,000
منقضی شده است خرید: 10 جی کارت

پکیج 1: سفارش از منوی باز رستوران لوکس فرنگی ماه سبز
ارزش: 18,000 | تخفیف: 40% | پرداخت: 10,800
منقضی شده است خرید: 187 جی کارت