پکیج 1: هایلایت با فویل برای موهای متوسط (بلندی مو تا شانه) در زیبایی ملکه
ارزش: 8,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 3,920
منقضی شده است خرید: 94 جی کارت

پکیج 2: هایلایت فویلی برای موهای بلند در زیبایی ملکه
ارزش: 10,000 | تخفیف: 51% | پرداخت: 4,900
منقضی شده است خرید: 31 جی کارت