پکیج 1: انواع مدل های کوپ و کوتاهی حرفه ای مو در زیبایی ملکه
ارزش: 30,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 12,000
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 3 روز
خرید: 68 جی کارت

پکیج 2: پکیج کامل وکس، اصلاح صورت و قرینه سازی ابرو در زیبایی ملکه
ارزش: 20,000 | تخفیف: 60% | پرداخت: 7,950
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 3 روز
خرید: 121 جی کارت