تاریخ ورود به جی لایک: ۱۳۹۴/۱/۲
تاریخ ورود به جی لایک: ۱۳۹۶/۴/۱
مشهد - بلوار سجاد - پاساژ وصال - طبقه 4 - واحد 44
15,000
5,000
اشتراک گذاری
تاریخ ورود به جی لایک: ۱۳۹۵/۴/۷
مشهد - بلوار سجاد – بزرگمهر جنوبی 16 – پلاک 10
150,000
34,500
اشتراک گذاری
تاریخ ورود به جی لایک: ۱۳۹۵/۵/۵
بلوار وکیل آباد ، سیدرضی ، سمت راست ، ساختمان کاسپین ، پلاک 250 ، واحد 1 ، طبقه همکف
50,000
8,995
اشتراک گذاری